Žádost o podporu

Anglicky: Aid application
Synonyma:

Žádostí o podporu se rozumí žádost, kterou vyplňuje žadatel a předkládá ji příslušnému řídícímu orgánu či zprostředkujícímu subjektu s cílem získat finanční podporu v rámci daného programu. Žádost o podporu musí být zpracována v souladu s podmínkami programu a pravidly vyhlášené výzvy.

V souvislosti s finančními nástroji se jedná o dokument předkládaný konečným příjemcem správci finančního nástroje nebo finančnímu zprostředkovateli na základě výzvy k předkládání projektů pro podporu z finančního nástroje.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena