Žádost o platbu Evropské komisi

Anglicky: Payment application to the European Commission
Synonyma:

Žádostí o platbu Evropské komisi členský stát žádá Evropskou komisi o uhrazení finančních prostředků připadajících na příspěvek Unie vypočtený jako poměr financování EU pro danou prioritu k vykázaným způsobilým výdajům (veřejným nebo celkovým).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena