Monitorování životního cyklu platby

Anglicky: Payment lifecycle monitoring
Synonyma:

Monitorování životního cyklu platby představuje časový vývoj životního cyklu platby, který umožňují sledovat identifikátory plateb, poskytující detailní informaci o životním cyklu platby od podání registrace platby až po její vykázání Evropské komisi v rámci účtů. Identifikátory plateb tak v kombinaci s dalšími atributy umožňují sledovat např. klíčové stavy finančních prostředků apod.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena