Monitorování

Anglicky: Monitoring
Synonyma:

Monitorování představuje průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu a pokroku v realizaci jednotlivých operací, programů a Dohody o partnerství, dále také porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, i po jeho realizaci (např. indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání operace / programu / Dohody o partnerství a je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody o partneství.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena