Monitorovací systém / systémy

Anglicky: Monitoring system/systems
Synonyma:

Monitorovacím systémem / systémy se rozumí informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014– 2020, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda o partnerství).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena