Monitorovací návštěva

Anglicky: Monitoring visit
Synonyma:

Monitorovací návštěva je forma ověření vykonávaná na místě, určená ke zjištění stavu realizace projektu (nejedná se o kontrolu operace dle obecného nařízení). Monitorovací návštěva je úkonem předcházejícím kontrole dle § 3 kontrolního řádu a nenahrazuje kontrolu na místě. ŘO/ZS vyhotovují o provedené monitorovací návštěvě záznam (§ 3 odst. 2 kontrolního řádu). Průběh monitorovací návštěvy se neřídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). V případě, že na monitorovací návštěvu navazuje kontrola na místě nebo kontrola od stolu, může záznam z monitorovací návštěvy sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena