Místní akční skupina (MAS)

Anglicky: Local action group (LAG)
Synonyma:

Místní akční skupina (Local Action Group) je subregionální partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí strategii CLLD.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena