Míra defaultu

Anglicky: Default rate
Synonyma:

Mírou defaultu se rozumí podíl projektů konečných příjemců, kteří nejsou schopny dostát svým závazkům (zejména splacení prostředků poskytnutých z finančního nástroje) vyplývajících ze smlouvy se správcem finančního nástroje (případně finančním zprostředkovatelem pro zvláštní fond ve struktuře holdingového fondu).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena