Milník

Anglicky: Milestone
Synonyma:

Milník je průběžná plánovaná hodnota indikátorů výkonnostního rámce programu, která vyjadřuje zamýšlený pokrok naplánovaný k termínu konce roku 2024 – blíže viz termín „Indikátor“.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena