Měsíční informace o čerpání fondů EU 2021-2027

Anglicky: Monthly information on the absorption of EU funds 2021-2027
Synonyma:

Měsíční informace o čerpání fondů EU 2021-2027 slouží pro pravidelné měsíční informování veřejnosti o stavu čerpání fondů EU ve stručné a přehledné formě. V průběhu programového období mohou být struktura a obsah zprávy aktualizovány v závislosti na potřebách MMR-NOK. Zpráva je zpracována mimo prostředí MS2021+ na základě dat z MS2021+.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena