Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU (Manuál JVS)

Anglicky: Monthly information on the absorption of EU funds 2021-2027
Synonyma:

Manuál jednotného vizuálního stylu je zpracován na základě potřeby sjednocení způsobu prezentace aktivit podpořených z fondů EU v programovém období 2021-2027 tak, aby umožnil provázání s vizuálními styly jednotlivých organizací, a to jak v implementační struktuře, tak i na straně žadatelů a příjemců podpory. Jeho smyslem je mimo jiné eliminace pochybení v oblasti tvorby a označování povinných/nepovinných nástrojů publicity.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena