Manažerský a účetní systém VIOLA

Anglicky: VIOLA Management and Accounting System
Synonyma:

Manažerským a účetním systémem VIOLA je informační systém sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU na účtech Platebního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena