Malý projekt

Anglicky: Small project
Synonyma:

Malým projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z fondu malých projektů, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů daného fondu malých projektů. Malý projekt je využíván pouze v rámci programu spolufinancovaného v cíli Evropská územní spolupráce a je administrován a realizován mimo MS2021+. 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena