Malé a střední podniky (MSP)

Anglicky: Small and medium-sized enterprises (SMEs)
Synonyma:

MSP se jako velikostní kategorií podniku rozumí mikropodnik, malý podnik a střední podnik, které představují velikostní subkategorie dle vymezení v příloze I nařízení GBER. 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena