Limity čerpání

Anglicky: Drawing thresholds
Synonyma:

Limity čerpání se rozumí minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o platbu Evropské komisi, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o předběžné platby. Uvádí se zpravidla v kumulativní výši od počátku programového období (např. limit čerpání pro rok 2028 zahrnuje závazky let 2021-25 ponížené o předběžné platby, které byly nebo měly být vyplaceny do roku 2028). 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena