Kumulace veřejné podpory / podpory de minimis

Anglicky: State aid/ de minimis aid cumulation
Synonyma:

Kumulace veřejné podpory / podpory de minimis nastává v případě souběhu podpory podle článku 8 nařízení GBER. U poskytovatele veřejné podpory/ podpory de minimis mohou v praxi nastat kumulace podpory mimo veřejné podpory / podpory de minimis, s jinými režimy veřejné podpory či s podporou de minimis na úrovni jedné cílové operace. Kumulace je nepřípustná s další veřejnou podporou / podporou de minimis na shodných, částečně či plně se překrývajících způsobilých výdajích, pokud by takové kumulace vedly k překročení nejvyšší intenzity podpory nebo výše podpory platné pro danou podporu podle příslušných ustanovení nařízení GBER.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena