Křížové financování

Anglicky: Cross-financing
Synonyma:

Princip křížového financování umožňuje v projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu plus v rámci limitu 15 % finančních prostředků poskytovaných EU na prioritu programu financovat tu část operace, jejíž náklady jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a naopak. Musí být dodržena pravidla způsobilosti uplatňovaná pro daný fond a takto financované výdaje musí být nezbytné k uspokojivému provedení operace a přímo s ní souviset. Tato možnost se nevztahuje na zdroje těchto fondů, které jsou převedeny do Fondu pro spravedlivou transformaci.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena