Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

Anglicky: Regional Action Plan for Education (RAP)
Synonyma:

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s odborným garantem. Jedná se o nástroj, který je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. KAP je podkladem pro implementaci IROP v oblasti regionálního školství. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena