Krácení

Anglicky: Cutting
Synonyma:

Krácením se rozumí snížení požadované částky vyúčtování v žádosti o platbu ze strany řídícího orgánu/zprostředkujícího subjektu. Na formuláři žádosti o platbu je v tomto případě zaznamenána jak výše krácení, tak výše schváleného vyúčtování a případně důvody krácení od řídícího orgánu/zprostředkujícího subjektu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena