Kontrolovaná osoba

Anglicky: Controlled person
Synonyma:

Kontrolovanou osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je žadatelem o poskytnutí finanční podpory nebo jejím příjemcem. V případě ověření řádného vykonávání přenesených činností se kontrolovanou osobou rozumí i zprostředkující subjekt.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena