Kontrolor

Anglicky: Controller
Synonyma:

Kontrolorem se rozumí subjekt určený na základě čl. 46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti, a to na obou stranách hranice, který je zodpovědný za ověřování legality a řádnosti výdajů vykázaných každým příjemcem účastnícím se operace. Kontrolor postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena