Kontrola od stolu

Anglicky: Desk-based check
Synonyma:

Kontrolou od stolu se rozumí způsob výkonu veřejnosprávní kontroly subjektů zapojených do systému řízení nebo využívání finančních prostředků z fondů EU podle postupu stanoveného zákonem č. 255/20212 Sb., kontrolní řád. Při kontrole od stolu kontrolující pracuje s originály dokumentů nebo jejich kopiemi, není-li originální dokumentace k dispozici, a data ověřuje v informačních systémech, a to i příjemce, pokud disponuje vzdáleným přístupem, případně ověřuje data poskytnutá příjemcem z informačních systémů příjemce. Kontrola od stolu je veřejnosprávní kontrolou (nejedná se o kontrolu operace na místě dle obecného nařízení), která je vykonávána administrativně, a to na pracovišti kontrolujícího. Za kontrolu od stolu se považuje i kontrola vykonávaná uvnitř organizace v případě, kdy jeden útvar je v roli poskytovatele dotace a kontroluje jiný útvar, který je v roli příjemce dotace). V MS2021+ je kontrola od stolu definována založením kontroly obdobně jako kontrola na místě (v takovém případě kontrolující nastaví procesní postupy obdobné kontrole dle kontrolního řádu a definuje rozsah součinnosti příjemce).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena