Kontrafaktuální dopadová evaluace (Counterfactual Impact Evaluation)

Anglicky: Counterfactual impact evaluation
Synonyma:

Kontrafaktuální dopadová evaluace (z angl. counterfactual impact evaluation, CIE) je kvantitativním nástrojem měření dopadu veřejné intervence, který umožňuje porovnat výsledkové indikátory podpořených a nepodpořených subjektů, a tak kvantifikovat dopad dané intervence. Tato metoda postoupila do popředí zejména v posledních letech v souvislosti s četnějším vyhodnocováním dopadů fondů EU a její implementace je podporována i Evropskou komisí (2012). CIE ve své podstatě vyjadřuje rozdíl mezi situací pozorovanou po intervenci (z angl. observable; factual) a situací, která by nastala, pokud by k intervenci nedošlo (z angl. non-observable; counterfactual).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena