Koncový příjemce

Anglicky: End recipient
Synonyma:

Koncovými příjemci jsou nejchudší osoby, které obdrží pomoc uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. m) nařízení o ESF+ spočívající v řešení materiální deprivace poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování. 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena