Kombinovaná výzva

Anglicky: Combined call
Synonyma:

Jedná se o výzvu řídícího orgánu příslušného programu fondu EU, do které je možné předkládat individuální projekty i projekty integrované.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena