Kohezní politika

Anglicky: Cohesion policy
Synonyma:

Kohezní politika EU, neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, je politikovu, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena