Knihovna dokumentů

Anglicky: Document library
Synonyma:

Knihovnou dokumentů se rozumí prostředí v MS2021+, ve kterém jsou dostupné dokumenty zpracovávané subjekty implementační struktury a příjemci, které se váží k implementaci fondů EU v programovém období 2021-2027. Knihovna dokumentů zahrnuje jak dokumenty zpracovávané na základě informací z prostředí MS2021+ (např. zprávy a informace o implementaci Dohody o partnerství a jednotlivých programů), tak dokumenty legislativní a metodické povahy, které zpracovávají jednotlivé subjekty implementační struktury - např. EK pro členské státy, centrální orgány pro řídící orgány, řídící orgány pro žadatele / příjemce apod.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena