Klíčový stav finančních prostředků

Anglicky: Key financial figure
Synonyma:

Klíčovým stavem finančních prostředků se rozumí objem finančních prostředků ve fázi implementace, který je zásadní, má vysokou vypovídací hodnotu o stavu a pokroku implementace fondů EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena