Kategorie podpory

Anglicky: Category of aid
Synonyma:

Kategorií podpory se rozumí základní označení pro oblasti, uvedené v článku 1 nařízení GBER (např. regionální podpora, provozní podpora). Nové kategorie podpor může určit Rada EU na návrh Evropské komise, např. kategorie regionální podpory určené na rozvoj širokopásmové sítě. 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena