Kategorie intervencí

Anglicky: Category of intervention
Synonyma:

Kategorie intervencí je statistickým nástrojem EK definovaným v čl. 22(3)(d) a čl. 22(5) obecného nařízení a v čl. 17(3)(e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1059/2021 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti, který blíže identifikuje charakter operací podporovaných z fondů EU z hlediska různých aspektů. Klasifikace kategorií intervencí zahrnuje celkem 8 dimenzí, konkrétně: oblast intervence, forma podpory, mechanismus územního plnění a územní zaměření, hospodářská činnost, poloha, vedlejší téma Evropského sociálního fondu+ (pouze pro Evropský sociální fond+), genderová rovnost a makroregionální strategie a strategie pro přímořské oblasti. Kategorie intervencí jsou nerelevantní pro ENRAF – viz Typy intervencí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena