Kapitálová investice

Anglicky: Equity investment
Synonyma:

Kapitálovou investicí se rozumí poskytnutí kapitálu určitému podniku investorem přímo či nepřímo výměnou za vlastnictví odpovídajícího podílu v daném podniku. Také se používá pojem kapitálový vstup, pojmy jsou zaměnitelné.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena