Fond pro vnitřní bezpečnost (FVB)

Anglicky: Internal Security Fund (ISF)
Synonyma:

Fond pro vnitřní bezpečnost představuje fond EU, jehož cílem je přispět k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v EU, zejména předcházením terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a bojem proti nim, a to poskytováním pomoci a ochrany obětem trestných činů, jakož i přípravou na události, rizika a krize související s bezpečností, ochranou proti nim a jejich účinným řízením a řešením.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena