Fond malých projektů (FM)

Anglicky: Small project fund
Synonyma:

Fond malých projektů představuje nástroj (operaci) na podporu nízkorozpočtových malých projektů investičního i neinvestičního charakteru v rámci programu spolufinancovaného v cíli Evropská územní spolupráce. Fond malých projektů má svou strategii a alokaci a prostřednictvím realizace malých projektů přispívá k naplňování věcných a finančních cílů tohoto programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena