Fluktuace

Anglicky: Turnover
Synonyma:

Fluktuací se rozumí poměr počtu zaměstnanců (resp. úvazků), kteří opouštějí organizaci (skončí-li pracovní poměr, a to formou dohody, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době), vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců, resp. počtu přepočtených úvazků (FTE) za příslušné období, daného subjektu implementační struktury. Hodnota se vyjadřuje procentem.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena