Financování nesouvisející s náklady

Anglicky: Financing not linked to costs
Synonyma:

Financování nesouvisející s náklady je jednou z forem poskytnutí podpory vedle formy úhrady skutečně vzniklých výdajů, úhrady založené na jednotkových nákladech, jednorázových částkách a paušálním financování. Jedná se o model financování operací bez vazby na náklady, ve kterém jsou platby založeny na splnění podmínek (kroků implementace) nebo dosažení výsledků bez ohledu na skutečné výdaje vzniklé při jejich dosažení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena