Finanční zprostředkovatel

Anglicky: Financial intermediary
Synonyma:

V případě finančních nástrojů se finančním zprostředkovatelem rozumí subjekt, kterému příjemce při provádění finančního nástroje prostřednictvím holdingového fondu svěřil část provádění na základě uzavřené dohody o financování. Finanční zprostředkovatelé se vybírají prostřednictvím otevřených, transparentních, přiměřených a nediskriminačních postupů, kdy je vyloučen střet zájmů.

V oficiálním překladu obecného nařízení 2021–2027 se používá pojem subjekt provádějící finanční nástroj vykonávající úkoly zvláštního fondu, přičemž zvláštním fondem správce holdingového fondu poskytuje finanční produkty konečným příjemcům. Pro jednoznačnost na národní úrovni doporučujeme používat zavedený pojem finanční zprostředkovatel, a to právě pouze pro správce zvláštního fondu ve struktuře holdingového fondu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena