Finanční řízení

Anglicky: Financial management
Synonyma:

Finanční řízení představuje nástroj pro efektivní vyčerpání přidělené alokace podle předpisů EU a ČR. Hlavním cílem finančního řízení je naplnění finančního cíle v podobě pravidla n+3 a přispění k naplnění finančních i věcných cílů na úrovni DoP a Národního programu reforem (dále „NPR“). Finanční řízení je třeba vnímat jako součást řízení programu jako celku a s úzkou vazbou na řízení dalších procesů a oblastí implementace programu, např. řízení naplňování věcných cílů, řízení administrativní kapacity a rozvoje lidských zdrojů, řízení rizik aj.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena