Finanční oprava dle čl. 103 obecného nařízení

Anglicky: Financial correction according to Article 103 CPR
Synonyma:

Finanční opravou se rozumí zrušení celé nebo části podpory z fondů EU na operaci nebo program v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi individuálního nebo systémového charakteru ve výdajích vykázaných Evropské komisi. Výše finanční opravy zohlední povahu a závažnost nesrovnalostí individuálního nebo systémového charakteru a finanční ztrátu, která tak vznikla.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena