Finanční korekce / oprava

Anglicky:
Synonyma:

Finanční korekcí / opravou se rozumí zrušení celého nebo části finančního příspěvku na operaci nebo program z veřejných zdrojů v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi individuálního nebo systémového charakteru. Výše finanční korekce / opravy zohlední povahu a závažnost nesrovnalostí individuálního nebo systémového charakteru a finanční ztrátu, která tak vznikla.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena