Finanční instituce

Anglicky: Financial institution
Synonyma:

Finanční institucí je zpravidla právnická osoba, která jako rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z bankovních činností, tj. banky komerční a banky veřejné (kromě Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu také Národní rozvojová banka), nebo licencovaní správci aktiv (investiční společnost, investiční fond).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena