Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF)

Anglicky: European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)
Synonyma:

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond přispívá k provádění společné rybářské politiky a námořní politiky Unie. Naplňuje priority, kterými jsou např. podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů a podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena