Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS)

Anglicky: Subsidy Registration System/Administration of state-owned property (EDS/SMVS in Czech)
Synonyma:

EDS/SMVS jsou moduly rozpočtového systému pro administraci národních investičních dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu (část EDS) nebo administraci výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení majetku ve vlastnictví státu (část SMVS). Rozpočtový systém je spravován Ministerstvem financí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena