Dotace

Anglicky: Subsidy
Synonyma:

Dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, a dále též peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo svazku obcí právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel a za podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o nenávratnou formu podpory.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena