Doba udržitelnosti finančního nástroje („inkasní fáze“)

Anglicky: Sustainability period of the financial instrument ("payment collection phase")
Synonyma:

Dobou udržitelnosti finančního nástroje, resp. inkasní fází se v kontextu finančních nástrojů rozumí období způsobilosti + 8 let po jeho skončení (tj. do 31. prosince 2031).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena