Detail platby

Anglicky: Payment detail
Synonyma:

Detailem platby se rozumí datová oblast zaznamenaná v samostatném formuláři, která má vazbu na formulář F1 (formulář žádosti o platbu) a která poskytuje detailnější informace o realizované platbě - včetně např. výše částky pro daný zdroj financování, povahy výdaje, účetní a rozpočtové charakteristiky, apod. Vybrané druhy a typy detailů plateb jsou přenášeny do Informačního systému VIOLA.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena