Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému

Anglicky: Date of establishing access to the aid application in the monitoring system
Synonyma:

Datem zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému se rozumí termín, ve kterém je umožněno řádné vyplnění žádosti o podporu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena