Časové fáze administrace platby v MS2021+

Anglicky: Time phases of payment administration in MS2021+
Synonyma:

Proces administrace plateb je třeba řídit a monitorovat. K tomu slouží definované stavy plateb, které umožní sledovat časový vývoj administrace platby.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena