Běžné (nominální) ceny

Anglicky: Current (nominal) prices
Synonyma:

Běžné (nominální) ceny jsou ceny, jak se skutečně jeví v daném časovém okamžiku. Jedná se o ceny, které zahrnují účinky inflace a které zpravidla kontrastují s cenami stálými.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena