Autorizace platby

Anglicky: Payment authorization
Synonyma:

Autorizací platby se rozumí proces spočívající v kontrole definované množiny dat platby. Je možné ji provádět až po autorizaci operace. Autorizace platby je provedena schválením příslušné žádosti o platbu – stav: Schválena 2. stupeň.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena