Administrace platby

Anglicky: Payment administration
Synonyma:

Administrací platby se rozumí proces schvalování žádosti o platbu, zahrnující prvotní podání zjednodušené žádosti o platbu žadatelem, její kontrolu ze strany řídícího orgánu/zprostředkujícího subjektu, včetně případného vrácení žádosti o platbu příjemci k dopracování, vystavení plné žádosti o platbu v podobě formuláře F1 manažerem projektu/finančním manažerem, včetně generování souvisejících detailů platby, její schválení a proplacení příjemci. V případě administrace žádostí o platbu organizační složky státu a v některých případech též státní příspěvkové organizace k platbě nedochází.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena