Místní akční plány a podpůrné skupiny

Povinností každého projektového partnera zapojeného do OP URBACT je vytvořit místní podpůrnou skupinu (ULG = URBACT Local Group). Místní podpůrná skupina je složena ze zástupců místní správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů.

OP URBACT III > O programu > Místní akční plány a podpůrné skupiny

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena